Podstawowe informacje

ID: 58091502792
Stan struktury kostnej: pozytywny (częściowy)
Stan struktur naczyniowych: negatywny
Wierzchołki: 35.138
TK/RM: Siemens Healthcare
Liczba zdjęć: 67 Dicomów
Rozdzielczosć bazowa: 512px x 512px
Rozdzielczosć końcowa: 1024px x 1024px
Skala: 1:1
SL: 3
TE: 114
TR: 4780