iFox Medical 3D Prtinting System » Pytania i Odpowiedzi

Pytania i Odpowiedzi

Czy ma znaczenie, jakim Tomografem lub Rezonansem dysponuje
moja placówka medyczna ?

Nie ma to znaczenia, najważniejszym źródłem informacji do stworzenia
modelu są obrazy DICOM.

Na jaką sekwencyjność ustawić Rezonans lub Tomografie, aby uzyskać
Idealny model diagnostyczny ?

Standardowe uznane wartości dla podanych narządów lub kości są
w zupełności wystarczające.


Jakiego pomieszczania potrzebuje do stworzenie pracowni wydruków ?

Do komfortowej pracy, sensownego rozłożenia drukarek i magazynowania
materiału, wystarczy pomieszczenie powyżej 7m2