iFox Medical 3D Prtinting System » Regulamin

Regulamin

 1. Udostępnione oprogramowanie jest licencjonowane tylko i wyłącznie na jedną pracownie,
  Nie można, udostępniać licencji oraz oprogramowania osobą trzecim.
 2. iFox – Łukasz Wiśniewski, jako zleceniobiorca obliguje się do stworzenia wybranej przez Państwa
  pracowni wydruków medycznych w terminie od 5 do 14 dni roboczych od momentu zaksięgowania
  wpłaty na naszym koncie (Numer Konta: 5011 6022 0200 0000 0379 7709 09)
 3. Wydrukowane modele diagnostyczne, służą jako materiał pomocniczy w dziedzinie medycyny diagnostycznej,
  wydrukowane modele, nie powinny służyć jako jedyne źródło informacji do zaplanowania zabiegu.
  Dostawca usług jakim jest: iFox – Łukasz Wiśniewski, nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowo
  przeprowadzone procedury planowania i operacji.
 4. Wysyłając badania, które mają posłużyć do wy-renderowania modelu 3D, należy pamiętać o wyłączeniu
  wyświetlania danych pacjenta (zgodnie z rozporządzenie 2016/679 RODO)
 5. System nazewnictwa przesłanych badań, zostanie ustalony z usługodawcą z uwagi na brak danych pacjenta,
  na poszczególnym badaniu, zgodnie z rozporządzenie 2016/679 RODO.
 6. Wynik badania, bez wyświetlonych danych pacjenta, nie narusza rozporządzenia 2016/679 RODO, przetwarzane są
  jedynie same obrazy w formie .DICOM lub pliki w postaci: STL, 3DS, OBJ, DEA, które nie zawierają danych wrażliwych.
 7. Szkolenia pracowników, którzy będą obsługiwać pracownie, są wykonywane w wybranym przez kontrahenta
  terminie.
 8. Wsparcie 24/7, 365 dni w pierwszym roku działania usług jest darmowe, jesteśmy do Państwa dyspozycji w każdej
  sprawie dotyczącej pracowni, obsługi procesów renderingu modelu do druku lub zapytań dotyczących rozbudowy pracowni.
 9. Dostarczane urządzenia i materiały są zawsze i zostaną otworzone dopiero przy pracownikach szpitala. Dostarczane materiały
  są najwyższej możliwej jakości i spełniają wszystkie wytyczne ISO, powiązane z pracą przy Drukarkach 3D.
 10. Zamawiając materiał biokompatybilny, każdorazowo dołączone zostaną wszystkie niezbędne dokumenty medyczne, powiązane
  z certyfikacją materiału.
 11. W przypadku jakichkolwiek problemów powiązanych z infrastrukturą, które potencjalnie mogą wystąpić przy instalacji pracowni
  pracownicy naszej firmy, rozwiążą je.